Giỏ hàng

XẺ BĂNG THEO YÊU CẦU


Với máy móc hiện đại Chúng tôi có thể xẻ băng nhỏ nhất 9mm trở lên với tất cả các độ dày từ 0.35mm - 0.8mm