Giỏ hàng

ĐÁNH SỌC HAIRLINE, NO4, NO8


Với bề mặt nguyên thủy của tấm inox như 2B, BA, No1, Chúng tôi có thể đánh thành các bề mặt như hairline, No4, No8...đáp ứng yêu cầu nhằm hỗ trợ giảm chi phí cho khách hàng.