Đánh sọc hairline, No4, No8

Đánh sọc hairline, No4, No8
Ngày đăng: 11/11/2020 10:41 AM

    Với bề mặt nguyên thủy của tấm inox như 2B, BA, No1, Chúng tôi có thể đánh thành các bề mặt như hairline, No4, No8...đáp ứng yêu cầu nhằm hỗ trợ giảm chi phí cho khách hàng.

    Zalo
    Hotline